DOMUS ROMANA      Lectio sexta
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Opgaverne side 25 Opgaver med præsens participium Gå en tur i et romersk hus De sproglige temaer

 

Vægmaleri fra kejserinde Livias villa nord for Rom, ca. 15 f. Kr. Palazzo Massimo, Rom.

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 6 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

præsens participium

37

34-35

34

18 og 20

36 og 74

relative ledsætninger

45

20

48

52

77

adverbialled

31 og 33

28

66-67

47-50 og 56

41-42

De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre  grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.