EDUCATIO      Lectio septima
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Opgaverne side 29 De sproglige temaer

 

BØGER OG SKRIVEMATERIALE

Volumen
De første ’rigtige’ bøger var bogruller. Bogrulle hedder på latin volumen, som betyder det der kan rulles sammen.
De blev almindeligvis opbevaret på hylder eller i runde beholdere. På hver rulle var der fæstnet en lille seddel med værkets titel og navnet på forfatteren. Se Carpe Diem side 26 og 27.

Codex
I 1. årh. e.Kr. bliver bogrullen efterhånden afløst af en ny bogtype: codex, som egl. betyder træklods. Denne type er forløberen for vores bog og forbilledet var de voksbehandlede trætavler, som man brugte til kortere meddelelser.
Man lagde blade af papyrus eller pergament i lag og bandt dem sammen i den ene side. Derved fik man to fordele i forhold til bogrullen: man kunne skrive på begge sider af arket og man kunne langt hurtigere orientere sig i bogen.


Vokstavle. Louvre, Paris.


Vokstavler sat sammen til en codex. Louvre, Paris.

Papyrus
De ældste bogruller blev skrevet på papyrus. Papyrusplanten stammer fra Ægypten og blev brugt til at fremstille skrivemateriale helt fra 3000 f. Kr.
Man flækker
plantens stængler, tørrer dem og lægger dem så tæt sammen i to lag vinkelret på hinanden. Derefter smører man med lim og lægger pladerne i pres. Papyrus er et skrøbeligt materiale og en papyrusbogrulle havde en levetid på max. 100 år.
Grækerne begyndte at importere papyrus fra Ægypten allerede i 5. årh. f. Kr., da planten ikke gror i Europa – bortset fra et sted på Sicilien.
Det græske ord for bog
βίβλος - biblos = bog er i virkeligheden navnet på en oldtidsby i Libanon (nuværende Israel) Βύβλος, som havde hovedeksporten af papyrus til Grækenland.

Pergament
I det 3. årh. f. Kr. begyndte man fremstille pergament, som er lavet af gede- og fårehuder. Huden bliver garvet, bleget og trukket helt tynd, så den bliver smidig og næsten gennemsigtig. Pergament er langt mere modstandsdygtigt overfor fugt og slid end papyrus og afløste efterhånden papyrus som skrivemateriale. Fordelen ved pergament var også, at man ikke længere var afhængig af import fra Ægypten.

 

 

 

Øm Klosters Krønike, 1200-tallet.
Codex af pergament. Det kongelige Bibliotek, København.

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 7 her: 

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

indirekte objekt

30 og 33

27

63-64

56

38

præteritum

38

33-34

28

25-27

72-73

 De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre  grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.