SENATUS ROMANUS      Lectio quarta

 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Opgaverne side 19 Supplerende opgaver med præfikser Personendelser

De sproglige temaer

 

Rekonstruktion af et møde i det romerske senat.

Det romerske senat.

Alle vigtige forhold i Romerriget blev drøftet i det romerske senat.

Senatet bestod af fungerende og tidligere embedsmænd, og havde man først fået plads i senatet, var man medlem hele livet, med mindre man begik et eller andet strafbart.  

I 1. årh. f. Kr. var der ca. 500 medlemmer. Der var mødepligt til senatsmøderne, men det tog man ret let på. Et senatsmøde varede fra solopgang til solnedgang, man måtte ikke træffe afgørelser efter mørkets frembrud, men man kunne dog fortsætte forhandlingerne næste gang, der var møde i senatet.

Møderne skulle afholdes på et indviet sted, og helst under tag. Senatets officielle mødested var Curien på Forum, men man benyttede også ret ofte Jupitertemplet på Capitol til senatsmøder.

Mødelederen åbnede mødet med at give en kort fremstilling af det, der var på dagordenen, og dernæst blev alle senatorer spurgt om deres mening, og det var altid efter rang: først de øverste embedsmænd, så de næstøverste osv.

Når man var færdig med at debattere, kom afstemningen. Den foregik rent fysisk ved, at de senatorer, der stemte for et forslag, satte sig i den ene side af salen, mens de senatorer, der stemte imod, satte sig i den anden side. Derfor sad man ikke i rundkreds, som det næsten altid fremstilles i film om de gamle romere, men man sad over for hinanden.
Det gør man stadig i det engelske underhus.

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 4 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

personendelser

39-40

33

29-30

19

 

præfikser

19 og 81-84

 

16-22

36-39

 

De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.