ROMULUS ET REMUS      Lectio prima
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Romulus’ stamtavle

I den ældste romerske kalender var året inddelt i ti måneder med marts som den første måned. I følge traditionen blev kalenderen indført af Romulus, og han indviede den første måned til sin far, krigsguden Mars; den anden måned, april, blev indviet til Venus, fordi Romulus gennem Aeneas også havde Venus i sin stamtavle.

Hos den romerske digter Ovid (43 f. Kr. – 17 e. Kr.) kan vi i digtet Fasti læse, hvordan Romulus kan føre sin slægt 22 generationer tilbage helt til Jupiter (Fasti IV, 19-60).
 

  Jupiter  ←  Venus  ←  Mars  ←  ROMULUS  →  Julus  →  Julius Cæsar  →  Augustus

 

    Det hele begyndte mange mange hundrede år tilbage, da
    Jupiter, gudernes konge forelskede sig i bjergnymfen Elektra.
  De fik Dardanos, som blev stamfader til den trojanske kongeslægt.
  Han fik Erechtonius,
  som fik Tros,
  som fik Assaracos,
  som fik Capys,
  som fik Anchises. Anchises havde en affære med kærlighedsgudinden Venus. Det resulterede i
    Aeneas, der flygtede fra Troja med sin far og sin søn og grundlagde et nyt rige i Italien.
 

Aeneas fik
 

Ascanius, der senere fik navnet Julus. Med Aeneas og Julus går den trojanske slægt over i den italiske slægt,
der fører direkte op til Julius Cæsar og Augustus.
  Julus fik Postumus med tilnavnet Silvius,
  som fik Latinus,
  som fik Alba,
  som fik Epytus,
  som fik Capys, der blev opkaldt efter sin trojanske forfader.
  Capys fik Calpetus,
  som fik Tiberinus. Han druknede i den flod, som efter ham fik navnet Tiberen.
  Tiberinus fik Agrippa,
  som fik Remulus,
  som fik Aventinus,
  som fik Procas,
  som fik Numitor og Amulius. Se Carpe Diem side 5.
  Numitor fik Ilia. Hun blev gift med Lausus, men ham slog den onde Amulius ihjel.
 

 

 

Til gengæld forelsker krigsguden Mars sig i hende og hun føder tvillingerne
Romulus og Remus.