ROMULUS ET REMUS      Lectio prima
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Myten i billeder - og musik Opgaverne side 7 Supplerende latinopgaver Direkte objekt De sproglige temaer

 

Myten om Romulus og Remus og Roms grundlæggelse knytter det romerske og det græske sammen gennem Aeneas og Troja.
- se Carpe Diem side 5.

Romulus' stamtavle - OBS mest for nørder!

 

 

 

 

Den kendte skulptur af Romulus og Remus, der dier
ulvinden, står på de Capitolinske Museer i Rom.

Ulvinden er en bronzeskulptur fra 5. årh. f. Kr.
Tvillingerne blev tilføjet i slutningen af 1400-tallet for at illustrere myten om Roms grundlæggelse.

 

Myten har altid været uhyre populær helt fra antikken og til  i dag . Overvej ud fra de følgende tretten eksempler, hvad man har brugt myten til, og hvorfor det er en historie, der 'sælger' -  også når det gælder musik: hør Ex Deo.


Tvillingerne sættes ud i Tiberen. Maleri fra 1. årh. f. Kr.


Alter fra Ostia omk. 100 e. Kr.


Relief (kopi) fra 2. årh. e. Kr. Fundet i Aventicum - i dag Avanches i Schweitz.


Vægmaleri af Giuseppe Cesari 1596. Capitol, Rom.


Relief fra slutningen af 1500-tallet. Capitol, Rom.
Foran står en buste af Brutus, som dræbte den sidste konge og gav Rom friheden.


Ny Carlsberg Glyptotek, København. 1906
Udsmykning i salen med romerske skulpturer.


Foro Italico, Rom. Anlagt af Mussolini 1928-31
En vigtig del af den fascistiske propaganda var, at Romerriget skulle genskabes.


Via della Conciliazione, Rom. 1943. Gaden blev anlagt som minde om,
at det fascistiske Italien tillod oprettelsen af Vatikanstaten.


Capitol, Rom. Opstillet i 1500-tallet.


Paris. Opstillet i 1962 som symbol på venskabet mellem Rom og Paris.


Mælkebil, Rom 2009.


R
eklame for kaffe  - caffè latte?, Rom 2009.


Skraldespand, Rom 2010.

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 1 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

sætning/neksus

27-29

29

59

46-47

35

verballed

28-32

25

59-60

46-47 og 56

37

subjekt

28-32

25

61-62

46-47 og 56

37

objekt

30

26

62-63

46-47 og 56

38

subjektsprædikat

31

26

65

46-47 og 56

40

kasus og ordstilling

42-43

10-11

71-73

46-52

44-45

 De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.