CORPUS HUMANUM       Lectio octava
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Opgaverne side 31 Supplerende opgaver De sproglige temaer

 

Relief på Steno Museet, Århus
med citat af af Niels Steensen

 

 

PULCHRA SUNT, QUAE VIDENTUR

PULCHRIORA, QUAE SCIUNTUR

LONGE PULCHERRIMA, QUAE IGNORANTUR

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 8 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

orddannelse/suffikser

19 og 81-84

 

16-22

36-39

 

De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.