IN AMPHITEATRO      Lectio nona
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Opgaverne side 35 Adverbialled De sproglige temaer

 

Så længe Colosseum står, står Rom. Når Colosseum falder, falder Rom. Når Rom falder, falder hele verden.

 


 


 

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 9 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

aktiv-passiv

39

35

34-36

21-22

50-51

adverbialled

31 og 33

28

66-67

47-50 og 56

41-42

De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.