IN THEATRO       Lectio decima
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Det romerske teater Opgaverne side 37 Supplerende opgaver - suffixer De sproglige temaer
 


Mosaik med teatermasker. De Capitolinske museer, Rom.

 

Det romerske teater

Så at sige alle romerske byer havde et teater. Find ud fra billederne ud af, hvilke elementer der er karakteristiske for det romerske teater. Betyder det noget, om teatret ligger i Grækenland, Italien, Tyrkiet eller Frankrig?


Herodes Atticus teatret i Athen.


Teatret i Ostia, Roms havneby.


Rekonstruktion af teatret i Aspendos, Tyrkiet.


Rekonstruktion af teatret i Lutetia, i dag Paris.

 

 

 

 

Læs mere om de sproglige temaer i stykke 10 her:

Tema         Bog →

Babelstårnet

Fra ord til sætning

Ind i sproget

Pygmalion

Sprogets veje

perfektum participium

37

34-35

34

 

36

suffikser

19 og 81-84

 

16-22

36-39

 

 De nævnte bøger er lavet specielt til AP. I andre grammatikker må I finde emnerne ved hjælp af index.