SÆTNINGSANALYSE
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

SPROG består af ord

SYNTAKS er reglerne for, hvordan ordene sættes sammen, så de giver mening. Syntaksen ’bærer’ meddelelsen fra afsender til modtager.

ANALYSE er opløsning af sammenhængen, så vi kan forstå en meddelelse præcist og i alle detaljer. Analysen sikrer, at modtageren forstår afsenderen.
 

 

HVAD ER EN SÆTNING?

En sætning er en syntaktisk helhed, der indeholder et finit, personbøjet, verbum, det vil sige, at
en sætning er en meningsfyldt sammensætning af ord, der udtrykker en handling eller en tilstand.
En sætning indeholder normalt også et subjekt.
 

 

SÆTNINGENS LED
VERBALLED - UDSAGNSLED
Angiver handlingen eller tilstanden i sætningen
Hvad sker der? Sofie læser. O / V
SUBJEKT - GRUNDLED
Angiver den, der handler eller er
Hvem læser? [Hvem/hvad + O]     Sofie læser. X / S

 

VERBALLED + SUBJEKT kaldes NEKSUS og er sætningen kerne. 

Sofie læser er en meningsfyldt syntaktisk helhed = en sætning, men sætningen, dvs. meddelelsen, kan suppleres med et eller flere af følgende led.

 

DIREKTE OBJEKT - GENSTANDSLED
Angiver genstanden for handlingen

Hvad læser Sofie? [Hvem/hvad + O + X]

Sofie læser en bog.

∆ / DO

SUBJEKTSPRÆDIKAT - OMSAGNSLED TIL GRUNDLED
Angiver ’lighed’ mellem subjektet og en person, ting eller egenskab.

Hvem er Sofie?
Hvad er bogen?
Hvad bliver Sofie?
[Hvem/hvad er + X]

Sofie er min kæreste.
Bogen er en krimi, og

Sofie bliver helt opslugt.

Ä / SP

OBJEKTSPRÆDIKAT - OMSAGNSLED TIL GENSTANDSLED
Angiver ’lighed’ mellem objektet og en person, ting eller egenskab.

Hvad kalder hun bogen?
[Hvem/hvad + O + X +
]

Hun kalder bogen en ’superkrimi’
og gør
mig nysgerrig.
/ OP

INDIREKTE OBJEKT - HENSYNSLED
Angiver den, der har interesse i handlingen

Hvem giver Sofie bogen?
[Hvem/hvad + O + X +
]

Hun giver mig bogen.

/ IO
ADVERBIALLED - BILED
Angiver omstændighederne i forbindelse med en handling eller en egenskab.
Hvordan læser jeg?
Hvornår læser jeg?
Hvor foregår det?
Hvor spændende er bogen?
Jeg læser ivrigt
hele eftermiddagen.

Bogen foregår i Rom, og den er utroligt spændende.
~~~ / A