VERBERNES BØJNING
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

  

 
1
a-stamme

 
2
e-stamme

 
3
konsonant-stamme
 

 
4
i-stamme

  

at være

Infinitiv 

ama-re
at elske

habe-re
at have

scrib-e-re
a
t skrive

audi-re
at høre

esse
at være

 

 

 

 

 

 

Præsens indikativ
aktiv

am-o
ama-s
ama-t
ama-mus
ama-tis
ama-nt

elsker

habe-o
habe-s
habe-t

habe-mus
habe-tis
habe-nt

har

scrib-o
scrib-i-s
scrib-i-t
scrib-i-mus
scrib-i-tis
scrib-u-nt

skriver

audi-o
audi-s
audi-t
audi-mus
audi-tis
audi-u-nt

hører

su-m
e-s
es-t
su-mus

es-tis
su-nt

er

 

 

 

 

 

 

Imperfektum
indikativ
aktiv

 

 

ama-ba-m
ama-ba-s
ama-ba-t
ama-ba-mus
ama-ba-tis
ama-ba-nt

elskede

habe-ba-m
habe-ba-s

habe-ba-t
habe-ba-mus
habe-ba-tis
habe-ba-nt

havde

scrib-e-ba-m
scrib-e-ba-s
scrib-e-ba-t
scrib-e-ba-mus
scrib-e-ba-tis
scrib-e-ba-nt

skrev

audi-e-ba-m
audi-e-ba-s
audi-e-ba-t
audi-e-ba-mus
audi-e-ba-tis
audi-e-ba-nt

hørte

era-m
era-s
era-t
era-mus
era-tis
era-nt

var

 

 

 

 

 

 

Præsens
indikativ
passiv

 

am-or
ama-ris
ama-tur

ama-mur
ama-mini
ama-ntur

elskes

habe-or
habe-ris
habe-tur
habe-mur
habe-mini
habe-ntur

anses for

scrib-or
scrib-e-ris
scrib-i-tur
scrib-i-mur
scrib-i-mini
scrib-u-ntur

skrives

audi-or
audi-ris
audi-tur
audi-mur
audi-mini
audi-u-ntur

høres

 

 

 

 

 

 

 

Præsens participium
aktiv

ama-ns
ama-nt-

elskende

habe-ns
habe-nt-

havende

scrib-e-ns
scrib-e-nt-

skrivende

audi-e-ns
audi-e-nt-

hørende

esse-ns
esse-nt-

værende

 

 

 

 

 

 

Perfektum
participium
passiv

 

ama-t-us
ama-t-a
ama-t-um

elsket

habi-t-us
habi-t-a

habi-t-um

haft

scrip-t-us
scrip-t-a

scrip-t-um

skrevet

audi-t-us
audi-t-a

audi-t-um

hørt

 

 Skemaet findes også i Carpe Diem side 48