KASUSENDELSER SUBSTANTIVER og ADJEKTIVER

 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Substantiver b°jes i tal og kasus
A
djektiver b°jes i k°n, tal og kasus, og har samme kasusendelser som substantiverne efter 1. 2. og 3. b°jning. 

Pilen angiver, at ord i genitiv ikke kan stň alene, men knytter sig til et andet substantiv.

    I stedet for analysetegn, kan I bruge bogstaver til at angive sŠtningens led
    S -
     SP - ─       DO - ∆      OP -        IO -            A - ~~~
 

 

 
singularis

1 a-stammer
feminimun

2 o-stammer
maskulinum

2 o-stammer
neutrum


funktion

nominativ

fili-a

fili-us

puer

templ-um

  

akkusativ

fili-am

fili-um

puer-um

templ-um

  ~~~

genitiv

fili-ae

fili-i

puer-i

templ-i

dativ

fili-ae

fili-o

puer-o

templ-o

ablativ

fili-a

fili-o

puer-o

templ-o

~~~

pluralis

 

 

 

 

 

nominativ

fili-ae

fili-i

puer-i

templ-a

  

akkusativ

fili-as

fili-os

puer-os

templ-a

  ~~~

genitiv

fili-arum

fili-orum

puer-orum

templ-orum

dativ

fili-is

fili-is

puer-is

templ-is

ablativ

fili-is

fili-is

puer-is

templ-is

~~~

 

datter

s°n

dreng

tempel

 

 

 
singularis

3 konsonant-stammer mask/fem              neutr

4 u-stammer
maskulinum

5 e-stammer femininum


funktion

nominativ

leg-s = lex

nomen

cas-us     

re-s

  

akkusativ

leg-em

nomen

cas-um    

re-m

D   ~~~

genitiv

leg-is

nomin-is

cas-us

re-i

dativ

leg-i

nomin-i

cas-ui

re-i

ablativ

leg-e

nomin-e

cas-u

re

~~~

pluralis

 

 

 

 

 

nominativ

leg-es

nomin-a

cas-us    

re-s

  

akkusativ

leg-es

nomin-a

cas-us    

re-s

D   ~~~

genitiv

leg-um

nomin-um

cas-uum

re-rum

dativ

leg-ibus

nomin-ibus

cas-ibus

re-bus

ablativ

leg-ibus

nomin-ibus

cas-ibus

re-bus

~~~

 

lov

navn

tilfŠlde, fald

ting

 

Skemaet findes ogsň i Carpe Diem side 47