OM HJEMMESIDEN
 

CARPE DIEM
LATIN
AP

Hjemmesiden her er tænkt som hjælp, supplement og inspiration i arbejdet med tekster og øvelser i
Carpe Diem: Latin i almen sprogforståelse. Modtryk 2006.

- Alle bogens øvelser ligger som wordfiler, som man kan printe ud eller arbejde med direkte.

- Ved hvert stykke er det angivet, hvilke sproglige temaer, der er på spil, og lavet henvisninger til generelle grammatikker, så det er
  muligt umiddelbart at kombinere det grammatiske i Carpe Diem med det grammatiske i den almene del.

- Til flere af stykkerne er der lavet ekstra øvelser med de latinske temaer.

- Der er til de fleste stykker også lavet små opgaver, som kombinerer latin og moderne fremmedsprog; formålet er
  at give et kort og hurtigt overblik og på den måde spille bolden videre fra latin til de moderne fremmedsprog - og tilbage igen.

- Tanken med 'Fagenes sprog' er at synliggøre betydningen af præ- og suffikser og vise, hvordan latin og græsk lever videre i
  fagsprogene. Der er mange ord, men da basis er indholdsfortegnelserne i lærebøger til 1g, burde der i princippet ikke være et
  eneste af dem, der er irrelevant.

- Skemaer, sange og billeder skal gavne, fornøje og gerne danne afsæt for en masse spørgsmål.

i-bogen